จริงใจ Farmers' Market


     ตลาดรูปแบบใหม่ ที่ทางเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้รวบรวมผัก ผลไม้ และของดีประจำจังหวัดจากเกษตรกรท้องถิ่น พร้อมรับประกันความปลอดภัย ว่าปลอดสารพิษแน่นอน ด้วยการตรวจสอบสารเคมีตกค้างอย่างละเอียด อีกทั้งยังเป็นเสมือนแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกด้วย ครั้งนี้มาพร้อมสุดยอดสินค้า GI Thailand ด้วยนะ! 

หลายคนอาจจะสงสัย GI Thailand คืออะไรนะ 
     สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือสัญลักษณ์ที่ใช้สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งมีที่เพาะปลูกหรือแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ผลผลิตมีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้น 


มาเจอกันวันที่ 8 เมษาฯ นี้! กับตลาดจริงใจ 

บริเวณชั้น B1 หน้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. – 22.00 น.

Gallery

Date

Apr 8, 2021 - Apr 8, 2021

Time

09:00 AM - 22:00 PM

Map

Share

More Like This

Subscribe & Get Promotion

Get Start