นิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน TCDC กรุงเทพ และ TCDC ขอนแก่น นิทรรศการโอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ (The Beauty of Exchanging Gifts in Japan: Giving Shapes to One’s Thoughts and Emotions) ขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 นิทรรศการนี้เป็นชิ้นงานเก็บรวบรวมล่าสุดของเจแปนฟาวน์เดชั่นและจะเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจุดหมายแรกในโลก 
นิทรรศการนี้กำกับโดยคุณนากาซากิ อิวาโอะ ผู้อำนวยการและศาสตราจารย์คณะสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสตรีเคียวริสึ โดยนำเสนอพิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติของการมอบของขวัญในญีปุ่น พร้อมทั้งลักษณะความงามและความหลากหลายของของขวัญที่นำมาแลกเปลี่ยน ทั้งยังบอกเล่าความคิดคำนึงและปรัชญาของชาวญี่ปุ่นผู้อยู่เบื้องหลังของชิ้นนั้น ๆ สิ่งของที่ถูกคัดสรรมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนของขวัญเองจึงต้องมีความสวยงาม ขณะเดียวกันมีความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้สึกออกไป
หวังว่านิทรรศการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจในลักษณะ “การเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” และ “ความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นของผู้คน” ที่ล้วนเป็นรากฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอยู่ในพิธีกรรมการมอบของขวัญในญี่ปุ่น


Date

May 5, 2021 - Jun 30, 2021

Time

10:30 AM - 18:00 PM

Map

Share

Subscribe & Get Promotion

Get Start