ปลด / DISMANTLE Exhibition by 10 Artists


ปลด เป็นคำกิริยาหมายถึง “ รื้อถอน หรือ ทำให้พ้นจากข้อผูกพัน ” นิทรรศการแสดงศิลปะ โดย 10 ศิลปินไทยที่สื่อถึงบางสิ่งที่ควรถึงเวลาต้อง “ ปลด ” มิตร ใจอินทร์, ทัศนัย เศรษฐเสรี, เนียม มะวรคะนอง, ALEX FACE, Gongkan, เอก ทองประเสริฐ, ณรัชต์ บริบูรณ์หิรัญธนา, การุญ เจียมวิริยะเสถียร, ปัญจรัตน์ พลพลึกและ เกศภาดา มูลสุวรรณ
.
ปลดคือวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่ออำนาจเดิมเริ่มเสื่อม การปกครองไร้ประสิทธิภาพ หน้าประวัติศาสตร์ถูกครอบงำจารึกแต่สิ่งลวง ประวัติศาสตร์ลวงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อำนาจเก่าที่เสื่อมสภาพนั้นต้องถูก " ปลด "
เช่นเดียวกับองค์ความรู้แห่งชีวิต วิวัฒนาการจะเริ่มเดินหน้าได้ ชีวิตจะขับเคลื่อนและพัฒนา เมื่อเกิดการปลดล็อคองค์ความรู้นั้นสำเร็จ ปลดจึงไม่ได้ถูกจำกัดเพียงการรื้อถอนความเสื่อม แต่ในขณะเดียวกันมันคือนัยยะแห่งการเริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ของชีวิตอีกด้วย
.
เวลา " ปลด " 11 กรกฎาคมถึง 22 สิงหาคม สถานที่ JOYMAN GALLERY สำราญราษฎร์
*** เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ขอให้ผู้ชมทุกท่านลงทะเบียน สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างเข้าชมอย่างเคร่งครัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแกลเลอรี่ดูแลให้รายละเอียดของนิทรรศการ
.
เวลาทำการของ Joyman Gallery
วันอังคาร - อาทิตย์ : 11.00-18.00 น.
* วันจันทร์จะเป็นการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น Subscribe & Get Promotion

Get Start