รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้า ชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน


📢 ประกาศ!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Webinar ภายใต้หัวข้อ ‘’รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน’’ ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 - 13:00 น. ⏱⏱⏱🗣

รับฟังการปาฐกถาพิเศษจาก นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายวรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภา

อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย การบริการและพัฒนา พร้อมพาณิชย์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์
🎫 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  : https://evpss.co/2564-aa8a60
📅 วันที่: 9 สิงหาคม 2564 เวลา: 10.00 - 13.00 น.
และระบบ zoom 
Link : Zoom Webinar
ID: 955 4752 4495
Passcode: 549249


Date

Aug 9, 2021 - Aug 9, 2021

Time

10:00 AM - 13:00 PM

Organizer by

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Share

Subscribe & Get Promotion

Get Start