“Hybrid Event” ทางเลือกสู่ทางรอดหลังพ้นวิกฤติโควิด – 19

“Hybrid Event” 
ทางเลือกสู่ทางรอดหลังพ้นวิกฤติโควิด – 19


สถานการณ์โควิด- 19 ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอีเว้นท์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ของการจัดงานอีเว้นท์นั้น อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และสำคัญที่สุดยังส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเข้าร่วมงานอีเว้นท์ที่จะมีการจัดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

แต่ในทางกลับกันก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจอีเว้นท์นั้นต้องปรับตัวให้เท่าทันและฝ่าฟันต่อสถานการณ์วิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้ ด้วยระยะเวลาของการบีบบังคับเช่นนี้จึงทำให้ผู้จัดงานและผู้ให้บริการด้านอีเว้นท์ มองเห็นถึงทางออก และสามารถพลิกผันวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อให้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงมากกว่าเดิม จึงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับการจัดงานอีเว้นท์ในรูปแบบ Hybrid Event จะถูกจับตามองว่าเป็นแนวทางสำคัญของการปรับตัวในการจัดงานอีเว้นท์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้าถึงการจัดงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยฟื้นฟูและต่อยอดความสำเร็จของอุตสาหกรรมอีเว้นท์ให้อยู่รอด หลังจากผ่านพ้นต่อการรับมือจากสภาวะวิกฤตที่ผ่านมา


Hybrid Event คือการสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกันเป็นการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ชมเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลมีเดียมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความเคยชินของผู้คนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในสภาวะของโรคระบาดเป็นระยะเวลานาน ทำให้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างทั้งยังได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วม (Engagement) เป็นปริมาณมากด้วยเวลาอันรวดเร็ว

นั่นจึงทำให้การจัดงานอีเว้นท์ต่อจากนี้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ ซึ่งอาจไม่ใช่แค่การจัดในรูปแบบของงานออฟไลน์เท่านั้น แต่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เช่นเดียวกัน อย่างการจัดแสดงงานโชว์สินค้าและบริการ ด้วยการเพิ่มช่องทางการรับชมจากสื่อมีเดียที่ได้กำหนดไว้แม้ผู้เข้าร่วมไม่ได้เดินทางไปยังสถานที่จริงและการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมผ่านทางออฟไลน์และทางออนไลน์ในขณะเดียวกัน วันนี้ Eventpass จะพามาเจาะ 3 เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มไอเดียในการสร้างสรรค์ให้งาน Hybrid Event ของคุณนั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

[3 เทคนิคช่วยเพิ่มไอเดีย สร้างสรรค์งานรูปแบบ Hybrid Event]ความหลากหลายของการถ่ายทอดสด

ภายในงานอีเว้นท์ที่จัดแสดงจริง ควรมีการกำหนดที่ตั้งของกล้องสำหรับการถ่ายทอดสดในหลายจุดและหลายมุมมอง เพื่อให้ผู้ชมที่รับชมทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์นั้นเกิดประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้ที่รับชมผ่านทางออนไลน์เกิดความรู้สึกใกล้ชิดเสมือนได้เดินทางไปยังสถานที่จริง นอกจากจะมีการเผยแพร่บรรยากาศหลักภายในงานแล้ว องค์ประกอบย่อยก็เป็นส่วนสำคัญที่ควรนำเสนอให้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะรายละเอียดของแต่ละสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในงานอีเว้นท์ หากสามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน ก็จะเป็นการดีที่ช่วยทำให้ผู้ชมหรือลูกค้าของเรานั้น สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

การสร้างงานแบบ Hybrid Event ไม่ได้มีความพิเศษเพียงแค่การถ่ายทอดสดงานผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานของคุณมีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดผู้ชมให้เกิดความสนใจได้มากขึ้น คือการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เชื่อมต่อทั้งผู้ชมออฟไลน์และออนไลน์ให้มีประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการดำเนินงานอีเว้นท์รูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างทางแพลตฟอร์ม ให้สามารถตอบโต้กันได้อย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น อาจเป็นการถามตอบความคิดเห็น การสร้างโพล หรือการร่วมกันทำกิจกรรมของผู้ชมผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ เป็นต้น


กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม

การสร้างงานแบบ Hybrid Event ไม่ได้มีความพิเศษเพียงแค่การถ่ายทอดสดงานผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานของคุณมีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดผู้ชมให้เกิดความสนใจได้มากขึ้น คือการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เชื่อมต่อทั้งผู้ชมออฟไลน์และออนไลน์ให้มีประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการดำเนินงานอีเว้นท์รูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างทางแพลตฟอร์ม ให้สามารถตอบโต้กันได้อย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น อาจเป็นการถามตอบความคิดเห็น การสร้างโพล หรือการร่วมกันทำกิจกรรมของผู้ชมผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ เป็นต้นเพิ่มลูกเล่นด้วยสื่อมัลติมีเดีย

ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่มีความหลากหลายในการใช้งานเป็นอย่างมาก ผู้ผลิตงานสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอมาช่วยในการสร้างสรรค์ให้งานอีเว้นท์นั้นแตกต่างเหนือใคร อาจไม่ใช่แค่การให้พิธีกรบนเวทีนำเสนอสินค้าและบริการอย่างที่เคยเห็นกันจนชินตา แต่เราสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียเสริมสร้างความน่าสนใจในการนำเสนองานได้อย่างเต็มที่ เช่นการใช้ AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติ ในรูปแบบ Interactive Media เพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การเข้าชมที่เสมือนจริง และการสร้างการเข้าถึงสินค้าและบริการให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นEventpass Services

โดยทาง Eventpass ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญการดำเนินงานในรูปแบบของ Hybrid Event จึงได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการจัดงานอีเว้นท์ สัมมนา คอนเสิร์ต ในรูปแบบ Online Event , Webinar และ Virtual Event ซึ่งจะช่วยเติมเต็มและอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ทั้งระบบการลงทะเบียนออนไลน์ที่สามารถรองรับการลงทะเบียนได้เป็นจำนวนมากและมีความรวดเร็วต่อการใช้งาน การเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานอีเว้นท์ของคุณด้วยระบบที่จะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในงาน (Interactive Stage) ของทั้งผู้ที่รับชมแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยกิจกรรมชิงรางวัล Lucky Draw การละลายพฤติกรรมของผู้ร่วมงานด้วย Live Question และอีกขั้นของระบบการโหวตออนไลน์ที่สามารถนับผลโหวตและแสดงผลแบบ Real-Time อย่าง Live Vote โดยทั้งหมดจะมีการตรวจสอบและจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ร่วมงานอย่างปลอดภัย พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำด้วยระบบของ Eventpass ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานอีเว้นท์ของคุณนั้นเกิดเป็นผลลัพธ์ที่มากกว่าแค่คำว่างานจัดแสดงสินค้างานประชุมสัมมนา หรืออีเว้นท์ธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอน

สนใจขอรับคำปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 095-155-5254 
หรือ Line ID : @eventpass.services และทาง Website : https://www.eventpassinsight.co

Gallery
More Like This

Subscribe & Get Promotion

Get Start