ART CART 02: BIG BLUE MARBLE

     Big Blue Marble เป็นนิทรรศการที่พูดถึงทรรศนะการมองธรรมชาติ ผ่านวิธีคิดของศิลปินไทยทั้ง 11 ท่าน ที่ซึ่งศิลปะได้ทำความเข้าใจ และตีความธรรมชาติออกมาอย่างเร้นลับ ชวนให้ค้นหา และทำให้เราได้รู้ว่า โลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่แม้จะถูกใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล มลพิษที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ ยังมีความงามให้เราค้นพบและรอคอยการถูกดูแลเอาใจใส่ ความงดงามของโลกนั้นคือพื้นฐานที่มีมาแต่แรกเริ่ม ผลงานของนพนันท์ ทันนารี, วิทวัส ทองเขียว, นาตาเลีย แอฟดิว่า และไปรยา เกตุกูล ได้แสดงถึงความงามที่สามารถจับต้องได้อย่างง่ายดาย เพียงการมองธรรมชาติที่แสนธรรมดาและตีความออกมาด้วยเทคนิคของการวาดภาพ จิตรกรรมของพวกเขาสื่อสารความละเอียดอ่อนของธรรมชาติที่ไม่ใช่แง่มุมที่ยิ่งให้แต่อย่างใด ผลงานจิตรกรรมที่งดงามนี้เป็นการนำเสนอส่งที่เราล้วยพบเห็นและเกิดขึ้นในทุกๆ วัน

     การเก็บก้อนหินมาเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะในผลงานของ จอง จี อ็อก และ ซ่ง ฉี ทั้งสองศิลปินได้มองเห็นบทกวีจากธรรมชาติ การระบายสีและการบันทึกความหมายจารึกลงบนก่อนหิน ทำให้เราได้เห็นสิ่งเล็กๆ จากธรรมชาติที่ได้สร้างแรงบันดาลใจต่อมนุษย์ เราได้เห็นความพยายามของมนุษย์ในการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ บนก้อนหินเล็กๆ ที่แข็งแกร่งนี้ ดูราวกับกำลังเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจให้กับเราได้สัมผัสด้วยการเห็น แม้แต่ผลงานจิตรกรรมของ อคิระ อิชิกูโร่ เอง แม้จะดูเหมือนจิตรกรรมนามธรรมที่ซับซ้อน แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างของหินนั่นเอง ผลงานของเขากล่าวได้ว่าเลียนแบบลักษณะเฉพาะของแร่ที่เลื่อนไหลอย่างมีรูปแบบเฉพาะ อยู่ภายในก้อนหิน เป็นโครสร้างที่งดงามและค้นพบได้ในธรรมชาติที่แสนธรรมดานี้เอง

     นอกจากนี้ผลงานบนผ้าย้อมครามและสีจากธรรมชาติของ กรรณชลี งามดำรงค์ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ศิลปินได้รังสรรค์ลวดลาย ย้อม ตัดปะ เพื่อให้ผลงานของเธอได้บอกเล่าถึงการอยู่ร่วมกับระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ แรงบันดาลใจที่ธรรมชาติให้กับเราอย่างไม่สิ้นสุด ยังปรากฏในผลงานจิตรกรรมเหนือจริงของ สุรชัย (เนียม) มะวรคนอง ที่พูดถึงความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ ในสถานการณี่หลุดออกมาจากจินตนาการอันไร้ขอบเขต นอกจากนี้ผลงานของ อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ และ ธิดารัตน์ จันทเชื้อ ที่ได้แสดงสัญลักษณ์ของธรรมผ่านภูมิปัญหาของมนุษย์ ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างดีว่า ความเชื่อ องค์ความรู้ของมนุษย์นั้นล้วนบันดาลใจมาจากธรรมชาติ

นิทรรศการพิเศษในครั้งนี้แม้จะเป็นการมองโลกที่เราอาศัยอยู่จากมุมกว้าง แต่ก็ทำให้เราตระหนักได้ถึงการวางอัตตาและพินิจในธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์นี้

 

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2564 ชั้น 1-2 อาคารแกลเลอรี, ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี กรุงเทพฯ แผนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ manager@sac.gallery หรือ +662 258 5580 ต่อ 401

Date

Mar 9, 2021 - Apr 30, 2021

Time

10:00 AM - 18:00 PM

Map

Share

Subscribe & Get Promotion

Get Start