CEA VACCINE

ในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายๆกิจการได้รับผลกระทบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ (Freelance) กว่า 1,000 คนให้เข้มแข็งขึ้น ผ่านการจ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้ SMEs และการจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อปรับทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต โดยในงานจะช่วยให้บริการถ่ายรูปและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพให้กับ SMEs จำนวน 500 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้-31 ก.ค. 2563Subscribe & Get Promotion

Get Start