Exiting the Vampire Castle

อนุกูลกลับมากับผลงาน “Exiting the Vampire Castle” ซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ เรื่องของการมองพื้นที่และวัตถุภายในบ้าน และใช้การอุปมาอุปไมยถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่บ้านของเขามาเป็นเวลาเนิ่นนาน บางชิ้นกลายเป็นรูปของความทรงจำที่มีค่า บางชิ้นกลายเป็นวัตถุที่มีไว้เพื่อการรักษาความมั่นคงทางจิตใจของบุคคลในครอบครัว เมื่อปริมาณของวัตถุเพิ่มขึ้น คุณค่า ความผูกพัน และความยึดติดกับสิ่งของก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เขามองว่าเป็นเรื่องยากที่จะนำไปทิ้งเป็นเศษขยะหรือเปลี่ยนวัตถุเหล่านั้นให้เป็นเงิน เพราะความเสียดายและบุคลิกของบุคคลภายในบ้านที่ผูกพันกับวัตถุเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ในปัจจุบันพื้นที่ภายในบ้านของเขาขาดช่องว่างสำหรับการใช้สอยและขาดทัศนียภาพที่ส่งผลในด้านดีของจิตใจ


     “Exiting the Vampire Castle” จึงเป็นการหยิบวัตถุในความทรงจำที่ถูกเก็บไว้ภายในบ้านมาสร้างบรรยากาศของความต้องการในครอบครัว ผ่านการสร้างโลกสมมติในรูปแบบของ Video Performance ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการติดอยู่ในความรู้สึกอันเป็นอมตะคล้ายกับผีดูดเลือด อุปมาอุปไมยพื้นที่ภายในบ้านเป็นดั่งปราสาทของแวมไพร์

นิทรรศการ “Exiting the Vampire Castle” จะจัดแสดงในวันที่ 6 มีนาคม – 24 เมษายน 2564 ที่ N.ATTA Gallery ในพื้นที่ของ ATTA ‘N’ ATTA Art Space (Warehouse30) และเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจ็ค Bangkok Biennial 2020

Date

Mar 6, 2021 - Apr 24, 2021

Time

13:00 PM - 19:30 PM

Map

Share

Subscribe & Get Promotion

Get Start