MAT NATIONAL WEBINAR 2021

ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤติ COVID-19 นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างฉับไว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ MAT University Council ร่วมจัดงาน “MAT National Webinar” เพื่อ Update สถานการณ์โลกการตลาด Post-Pandemic เปิด Forum แบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้นักการตลาด คณาจารย์ และนักศึกษาทั่วประเทศได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆ ร่วมกัน

.

หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการทำรายการซื้อตั๋ว 

ติดต่อ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Line Official : @matsociety

Tel : 081 - 456 6663

Subscribe & Get Promotion

Get Start