Bangrak Riverview

Info

คอมมูนิตี้มอลล์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการไอคอนสยาม สถานที่รวมสุดยอดร้านอาหารชั้นเลิศรวมไปถึงร้านค้าต่างๆ ภายในโครงมีการจัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านดนตรี เช่นงาน The Music Port และนอกจากนี้ยังสามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายอื่นๆได้อีกด้วย เช่น งานคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า และออกบูธต่างๆ

Powered by Froala Editor

Location

Subscribe & Get Promotion

Get Start