CAT Convention Hall

Info

แคท คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำหรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่นงานมงคลสมรส งานฉลองวันขึ้นปีใหม่ งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงเปิดตัวสินค้าใหม่ งานสังสรรค์โอกาสต่างๆและ ยังสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 1,000 คน  ครบครันด้วยระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่ทันสมัย การเดินทางสะดวก ที่จอดรถ กว้างขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้บริการด้านสถานที่ตลอดการจัดงาน

Powered by Froala Editor

Location

Subscribe & Get Promotion

Get Start