HOUSE NO.1

Info

อาคารเก่าแก่ดั้งเดิม ในตรอกกัปตันบุช (ซอยเจริญกรุง 30) ที่คนเรียกติดปากว่า "บ้านเลขที่ 1" สถานที่จัดงานสุดคลาสสิคใจกลางเมืองกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปยุคนีโอคลาสสิกที่จะพาย้อนบรรยากาศไปในยุคสมัยรัชกาลที่5

Powered by Froala Editor

Location

Subscribe & Get Promotion

Get Start